podróż samochodem

podróż samochodem

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964