podstawowe zagadnienia filozoficzne

podstawowe zagadnienia filozoficzne

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969