podziękowanie za pomoc

podziękowanie za pomoc

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946