pojęcie tożsamości

pojęcie tożsamości

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922