Polanica

Polanica

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952