polityka fakultecka

polityka fakultecka

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924