Polska Akademia Literatury

Polska Akademia Literatury

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936