porządek doświadczenia

porządek doświadczenia

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931