posada lekarza szkolnego

posada lekarza szkolnego

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927