posiedzenie administracyjne

posiedzenie administracyjne

List do Konstantego Michalskiego z 02.06.1947

List od Konstantego Michalskiego z 22.01.1946