powrót do Krakowa

powrót do Krakowa

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

Curriculum vitae z bd.04.1921