powrót do zdrowia

powrót do zdrowia

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937