powtórka

powtórka

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 13.05.1935