poziom idealności

poziom idealności

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931