poznanie dzieła literackiego

poznanie dzieła literackiego

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936