poznanie zmysłowe

poznanie zmysłowe

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922