praca Hildebranda

praca Hildebranda

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921