praca o petitio principii w teorii poznania

praca o petitio principii w teorii poznania

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922