praca o pytaniach esencjonalnych

praca o pytaniach esencjonalnych

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924