praca Stein

praca Stein

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921