prace filozoficzne

prace filozoficzne

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938