prawda artystyczna

prawda artystyczna

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942