Prawda w nauce

Prawda w nauce

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 14.04.1969