prawo sprzeczności

prawo sprzeczności

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1922