próbki tłumaczenia

próbki tłumaczenia

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1954