problematyka estetyczna

problematyka estetyczna

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966