problemy wychowawcze

problemy wychowawcze

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 4