prośba o odesłanie

prośba o odesłanie

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938