prośba o rozmowę

prośba o rozmowę

List od Henryka Markiewicza z 24.02.1964