prośba o wyrobienie paszportu

prośba o wyrobienie paszportu

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964