prośba o zreferowanie pracy

prośba o zreferowanie pracy

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924