prosta cecha przedmiotów

prosta cecha przedmiotów

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922