przedmiot fizykalny

przedmiot fizykalny

List od Władysława Witwickiego z 29.03.1926