przedmiot i cechy

przedmiot i cechy

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922