przedmiotach idealnych i ideach

przedmiotach idealnych i ideach

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917