przedmioty bytowo autonomiczne

przedmioty bytowo autonomiczne

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964