przedmioty sprzeczne

przedmioty sprzeczne

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964