Przegląd Współczesny

Przegląd Współczesny

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

Spis prac z 04.11.1952

List od Stefana Szumana z bd-2

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925