przekład poetycki

przekład poetycki

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953