przekłady poezji

przekłady poezji

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942