przekroczenie subiektywizmu

przekroczenie subiektywizmu

List od Stefana Szumana z 01.06.1939