przygotowanie filozoficzne

przygotowanie filozoficzne

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.03.1953