przyjazd do Polski

przyjazd do Polski

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 4

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948