psychologia moralności

psychologia moralności

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939