publikacja jubileuszowa

publikacja jubileuszowa

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967