recenzje prac Dąmbskiej

recenzje prac Dąmbskiej

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966