referat "O stosunku gramatyki do logiki"

referat "O stosunku gramatyki do logiki"

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927