rekomendacja

rekomendacja

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932