rękopisy Husserla

rękopisy Husserla

List od Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1927

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966