relacja estetyczna

relacja estetyczna

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947